„Do grupy Managed Partner wybieramy te firmy, które naszym zdaniem mają największy potencjał rynkowy (…). Nie ma jednego kryterium. Na pewno są to firmy mocno wyróżniające się na rynku. W przypadku Fild.NET takim wyróżnikiem jest wyjątkowa znajomość i sprawność w posługiwaniu się technologiami Microsoft.”

Beata Sapieżyńska, Partner Account Manager, Microsoft Polska.