Aplikacje dla SharePoint Online | Fild.NET

Inne aplikacje dla SharePoint Online

W sklepie Office 365 Marketplace Fild.NET udostępnia obecnie cztery aplikacje dla SharePoint Online. Najwcześniej udostępnioną aplikacją jest Time Off, która usprawnia proces składania i rozpatrywania wniosków urlopowych w firmie. Pozostałe nasze aplikacje dla SharePoint Online to: RateMe Pro, Question Box i Auctions.

RateMe PRO służy do oceny pracowników według różnych kompetencji. Dzięki tej aplikacji dział HR może łatwo zaplanować i przeprowadzić ocenę okresową pracowników. Najważniejsze funkcje to:

  • możliwość tworzenia arkuszy oceny okresowej na podstawie bazy kompetencji,
  • możliwość uzupełniania arkuszy przez pracowników i osoby oceniające, grupowanie ocen według działów, stanowisk itp.,
  • tworzenie prezentacji wyników ocen okresowych.

QuestionBox to aplikacja umożliwiająca zadawanie anonimowych zapytań – np. do prezesa firmy, osób odpowiedzialnych za jej działy lub ekspertów. Odpowiedzi mogą być udostępniane wszystkim pracownikom jako publiczne (FAQ) lub też zwracane bezpośrednio tylko do osoby zadającej pytanie.

Auctions to program przeznaczony do obsługi sprzedaży pracownikom środków trwałych, które są już firmie niepotrzebne. Produkty są wystawiane na wewnętrznej aukcji, gdzie pracownicy mogą je licytować.

Przeczytaj też wywiad ComputerWorld Polska z Andrzejem Biesiekirskim, Prezesem Zarządu Fild.NET Sp. z o.o., na temat naszych aplikacji dla SharePoint Online.