BizTalk Services – integracja B2B i zarządzanie łańcuchem dostaw | Fild.NET

MICROSOFT AZURE BIZTALK SERVICES – integracja B2B i zarządzanie łańcuchem dostaw

Fild.NET we współpracy z Cnext oferuje rozwiązanie Microsoft Azure BizTalk Services (MABS) do integracji B2B i usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw w firmach z branży dystrybucyjnej, logistycznej i produkcyjnej. BizTalk Services to przeniesiona do chmury wersja popularnej platformy integracyjnej BizTalk Server. Rewolucjonizuje ona wymianę danych między przedsiębiorstwami – umożliwiając szybką i efektywną kosztowo integrację B2B, łatwe dodawanie nowych partnerów handlowych, sprawne monitorowanie działania platformy, a także skalowalność i elastyczność.

- Microsoft Azure BizTalk Services – co to jest?
- BizTalk Services – jak to działa?
- Microsoft Azure BizTalk Services do integracji B2B i usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw (zamówień i faktur)

- Ile to kosztuje?
- Dlaczego Fild.NET and Cnext?

Microsoft Azure BizTalk Services – co to jest?

Microsoft Azure BizTalk Services (MABS) to prosta, wydajna i skalowalna usługa integracji w chmurze. Oferuje ona funkcje integracji między firmami (Business-to-Business, B2B) oraz integracji aplikacji w przedsiębiorstwie (Enterprise Application Integration, EAI). Dzięki temu z pomocą BizTalk Services można z powodzeniem tworzyć rozwiązania integracyjne działające wyłącznie w chmurze lub też rozwiązania hybrydowe. Microsoft Azure BizTalk Services działa w bezpiecznym, dedykowanym dla dzierżawcy środowisku, które jest zarządzane i obsługiwane przez Microsoft. Użytkownik rozwiązania korzysta z niego jak z usługi, płacąc jedynie za faktycznie wykorzystywane możliwości platformy.

Microsoft Azure BizTalk Services pozwala na korzystanie z łatwego w obsłudze portalu do zarządzania partnerami handlowymi, wspiera popularne schematy EDI i przetwarzanie komunikatów EDI za pośrednictwem standardów X12 i AS2. Przy pomocy BizTalk Services jest także możliwe tworzenie różnych hybrydowych scenariuszy integracji EAI, łączących usługi w chmurze z protokołami HTTP/S, REST, FTP, SFTP, WCF do przygotowywania i wysyłania komunikatów. MABS obsługuje też przetwarzanie komunikatów i ich mediację za pośrednictwem konfigurowalnych narzędzi programistycznych. BizTalk Services można również wykorzystać do łatwej, hybrydowej integracji z systemami SAP, Oracle eBusiness, Oracle DB, Siebel, SQL Server, dzięki gotowym do użycia adapterom.

BizTalk Services – jak to działa?

Microsoft Azure BizTalk Services zapewnia możliwość integracji EAI lub B2B w chmurze. Wykorzystując BizTalk Services do integracji EAI można wymieniać dane przez różne protokoły, a także przekształcać te dane z i do różnych formatów. Z kolei wykorzystując BizTalk Services do integracji B2B można wymieniać dane z partnerami handlowymi w zgodzie ze wszystkimi standardami branżowymi.

Ilustracja 1 – Sposób działania Microsoft Azure BizTalk Services

Platforma Microsoft Azure zapewnia działanie BizTalk Services, jednocześnie udostępniając takie narzędzia, jak: konfiguracja, monitorowanie, śledzenie zapasów. BizTalk Services Portal udostępnia funkcje do zarządzania partnerami handlowymi (Trading Partner Management – TPM) i mostami (Bridges). Te ostatnie są tworzone i wdrażane za pomocą Visual Studio. Z kolei PowerShell daje możliwość korzystania z apletów poleceń do zarządzania BizTalk Services.

Microsoft Azure BizTalk Services do integracji B2B i usprawnienia zarządzania łańcuchem dostaw (zamówień i faktur)

Korzystając z Microsoft Azure BizTalk Services firmy mogą znacznie przyspieszyć proces integracji swoich systemów IT z systemami partnerów handlowych, z którymi muszą wymieniać dane, jak zamówienia i faktury. Przeniesienie integracji do chmury pozwala również drastycznie obniżyć jej koszty, w tym także monitoringu działania gotowego rozwiązania. Niskie koszty korzystania z MABS zapewnia też sposób jego licencjonowana. Użytkownik płaci bowiem jedynie za rzeczywiste wykorzystanie platformy, z możliwością łatwego skalowania w razie potrzeby.

Dla jakich firm BizTalk Services jest szczególnie przydatny?

- Dla firm, które niedawno wdrożyły takie rozwiązania, jak: Warehouse Management System, system obsługi transportu i spedycji, e-commerce, portal samoobsługowy, system ERP, i mają potrzebę ich szybkiej integracji z systemami IT swoich partnerów handlowych.

- Dla szybko rozwijających się małych firm logistycznych, transportowych i produkcyjnych, których rozwój jest ograniczany z powodu konieczności kosztownego i czasochłonnego dostosowywania się do standardów EDI wykorzystywanych przez większych partnerów handlowych.

- Dla dojrzałych przedsiębiorstw o ustabilizowanej sytuacji, które mają problemy z wydajnością platformy EDI swoich partnerów handlowych w okresach szczytowego wzrostu zamówień.

Najważniejsze korzyści

Łatwa, szybka i efektywna kosztowo integracja B2B
Microsoft Azure BizTalk Services umożliwia łatwe i szybkie połączenie własnych systemów fakturowania i zamówień z podobnych rozwiązaniami partnerów handlowych w dowolnej kombinacji – w chmurze lub też w rozwiązaniu hybrydowym. Integracja ta jest bardzo efektywna kosztowo, jako że nie wymaga ona żadnych inwestycji w instalację i utrzymanie oprogramowania bądź sprzętu. Wszystko, co jest potrzebne do jej przeprowadzenia, to dostęp do internetu i przeglądarka. Użytkownik rejestruje się w systemie, loguje do niego, a następnie może przeprowadzić integrację w przyjaznym i intuicyjnym środowisku.

Łatwe zarządzanie i dodawanie nowych partnerów handlowych
Microsoft Azure BizTalk Services pozwala na łatwe dodawanie nowych partnerów handlowych, z którymi firma musi wymieniać wiadomości B2B. Nie wymaga to specjalistycznej wiedzy czy też prac programistycznych. Wystarczy jedynie wpisać w odpowiednie pola nazwę nowego partnera i skonfigurować dane potrzebne do wymiany wiadomości. Wszystkie te czynności wykonuje się w dobrze znanym środowisku Windows. Dzięki temu można ograniczyć czas potrzebny na dodanie nowego partnera z dni do godzin.

Skalowalność i elastyczność
Korzystając z Microsoft Azure BizTalk Services płaci się tylko za faktycznie wykorzystywane możliwości platformy – pod względem liczby partnerów handlowych. Dzięki temu można łatwo przetestować rozwiązanie przy minimalnej inwestycji, a następnie rozszerzyć jego zastosowanie, jeśli okaże się przydatne. Można również rozszerzyć korzystanie z BizTalk Services w okresach szczytowego wzrostu zamówień, a następnie ograniczyć wykorzystanie tej platformy w spokojniejszym okresie.

Oszczędności na monitorowaniu procesów EDI dzięki Microsoft Azure
Kolejnym źródłem oszczędności związanych z BizTalk Services jest monitorowanie procesów EDI. Dokładne dane na ten temat zapewnia Microsoft Azure Management Portal. Informacje tam zawarte pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących zamówień, przeskalowania platformy stosownie do jej obciążenia, a także optymalizacji jej wydajności.

Dodatkowy monitoring przy pomocy naszego własnego rozwiązania
Oferujemy także nasze własne narzędzia do monitorowania działania Microsoft Azure BizTalk Services. Rozszerza ono standardowe możliwości platformy, gwarantując 99,9% jej dostępności. Za pomocą naszego narzędzia można uzyskać dostęp do dodatkowych raportów dotyczących stanu technicznego i biznesowego przetwarzanych operacji, takich jak ich czas i wydajność. Dane te mogą być użyteczne np. dla działów obsługi klienta czy klientów zewnętrznych. Skorzystanie z tego dodatkowego monitoringu eliminuje konieczność kosztownych inwestycji w sprzęt, ludzi i oprogramowanie do monitorowania procesów EDI.

Zgodność ze wszystkimi standardami wymiany danych w branży logistycznej
Microsoft Azure BizTalk Services zawiera tysiące predefiniowanych schematów EDI, w tym wszystkie standardy EDI obowiązujące w branży logistycznej. Można również łatwo zmieniać te schematy, tak aby odzwierciedlić nietypowe rozwiązania używane przez któregoś z partnerów handlowych. BizTalk Services obsługuje także najbardziej typowe metody używane do przekazywania komunikatów EDI między partnerami. Są nimi: Value Added Network (VAN) – pozwalająca firmom na wysyłanie danych, które są następnie sprawdzane przez VAN i przekazywane do właściwego odbiorcy, oraz AS2 – w tym wypadku dokumenty EDI są przesyłane przez internet, a ich bezpieczeństwo jest zapewniane przez szyfrowanie i zastosowanie certyfikatów cyfrowych.

Konfigurowanie przesyłania wiadomości B2B za pomocą BizTalk Services Portal i BizTalk Services Bridges – przykładowy scenariusz

Aby lepiej zobrazować możliwości Microsoft Azure BizTalk Services, prezentujemy przykładowy scenariusz w stosunkach handlowych pomiędzy dwoma partnerami biznesowymi. Został on opracowany przez zespół Microsoft BizTalk. W scenariuszu tym firma Contoso (sprzedawca detaliczny) wysyła zamówienia do firmy Northwind (dostawca). Northwind zachowuje wszystkie otrzymane zamówienia w tabeli o nazwie SalesOrder, która mieści się w bazie danych SQL Server (znajdującej się w siedzibie firmy Northwind). Contoso można wysyłać do Northwind albo komunikaty XML, albo EDI. Zatem Northwind musi wdrożyć rozwiązanie, za pomocą którego:

  • Contoso będzie mógł przesyłać albo komunikat X12, albo komunikat XML dla zamówienia.
  • Contoso będzie musiał wysyłać wiadomości, które są zgodne ze schematem do wiadomości zamówienia oczekiwanego przez Northwind.
  • Contoso będzie mógł wysyłać wiadomości w formacie XML, aby bezpośrednio wstawiać dane zamówienia w tabeli SalesOrder w bazie danych programu SQL Server w Northwind.

Aby umożliwić zrealizowanie takiego scenariusza, Northwind musi wykonać następujące czynności:

- Aby firma Contoso mogła wysyłać wiadomości w formacie XML, Northwind konfiguruje na platformie BizTalk Services żądanie odpowiedzi XML na nowym moście (XML Request-Reply Bridge). Umożliwi to sprawdzanie poprawności i przetworzenie wiadomości. Stworzony most przyjmuje wiadomość XML, sprawdza ją pod względem zgodności ze schematem zamówienia wymaganym przez Northwind, a następnie przekształca wiadomość do tego schematu. Northwind wykorzystuje również BizTalk Adapter Service do nawiązywania połączeń pomiędzy własną bazą danych SQL Server w siedzibie firmy a mostem (XML Request-Reply Bridge), stworzonym na magistrali usług (Service Bus) w Microsoft Azure BizTalk Services.

- Aby firma Contoso mogła wysyłać wiadomości EDI X12, Northwind konfiguruje i wdraża nowy Agreement przy pomocy BizTalk Services Portal. Dzięki niemu Contoso może wysłać wiadomość EDI/X12 do Northwind.

Więcej przykładowych scenariuszy wykorzystania BizTalk Microsoft Azure Services jest dostępnych tutaj.

Ile to kosztuje?

Microsoft Azure BizTalk Services jest oferowany w czterech wersjach, które zostały opisane na tej stronie. Podstawowa wersja BizTalk Services – zapewniająca wszystkie najważniejsze funkcje w zakresie integracji B2B i EAI – kosztuje około 500 dolarów miesięcznie.

Dlaczego Fild.NET and Cnext?

Fild.NET, działając w ramach grupy kapitałowej, oferuje ponad 800 programistów, którzy specjalizują się w realizacji projektów integracyjnych w chmurze. Naszym klientom zapewniamy także europejski zasięg i doświadczenie w realizacji projektów integracyjnych dla firm z branży dystrybucyjnej, produkcyjnej, logistycznej i przemysłowej, również dzięki wieloletniej współpracy z Cnext. Ta belgijska firma, specjalizująca się we wdrażaniu rozwiązań opartych o BizTalk Server, obsługuje obecnie ponad 25 klientów krajowych i międzynarodowych. We wspólnym portfolio Fild.NET i Cnext znajdują się tacy klienci z branży logistycznej i dystrybucyjnej, jak: MSC, Komatsu, Scandinavian Tobacco Group, Logis, Tim SA. Zarówno Cnext, jak i Fild.NET mogą się pochwalić tytułem partnera Microsoft w obszarze „Application Integration” i „Microsoft Azure Circle”.

POWRÓT