Konsola monitorująca BizTalk Server | Fild.NET

Konsola monitorująca BizTalk Server

W oparciu o nasze doświadczenia związane z BizTalk Server, stworzyliśmy specjalną konsolę do monitorowania działania tej platformy. Konsola pozwala na sprawdzanie oraz kontrolowanie procesów biznesowych realizowanych przez BizTalk’a. Narzędzie to ułatwia proces utrzymania oraz monitorowania gotowego rozwiązania.

Konsola monitorująca BizTalk Server oparta jest na MOSS Architecture oraz Reporting Services, które udostępniają różnorodne mechanizmy raportowania. Dane kolekcjonowane są w bazach SQL Server przez BAM, monitor wydajności i niezawodności (ang. Performance and Reliability Monitor) oraz mechanizmy ESB Toolkit.

Konsola oferuje różnorodne wykresy oraz zestawienia, które przedstawiają:

  • liczbę wykonanych orkiestracji w ustalonym przedziale czasowym,
  • całkowity czas przetwarzania oraz czas reakcji poszczególnych komponentów,
  • kluczowe wskaźniki wydajności,
  • procesy, w których wystąpiły błędy,
  • liczbę oraz opis błędów,
  • parametry throttlingu.

Konsultanci Fild.NET posiadają duże doświadczenie w monitorowaniu gotowych rozwiązań BizTalk Server przy użyciu zarówno standardowych, jak i dedykowanych narzędzi.

Ilustracje poniżej: