BizTalk – integracja z SAP | Fild.NET

BizTalk – integracja z SAP

Masz SAP’a i uważasz, że jego opcje związane z integracją (SAP PI) nie są satysfakcjonujące? Nie jesteś jedyny. SAP PI doskonale sprawdza się w organizacjach, w których SAP jest już systemem dominujący. Jednak dla firm, które obok SAP’a wykorzystują też wiele innych systemów od różnych dostawców, integracja przy pomocy SAP PI nie jest idealnym rozwiązaniem. Jest ona bardzo kosztowna, drogie jest także serwisowanie takiego rozwiązania. Trudno jest też  przy pomocy SAP PI zintegrować własne systemy z aplikacjami partnerów zewnętrznych. Dlatego lepszym rozwiązaniem jest BizTalk Server wraz z adapterem SAP.

  • Łatwa, szybka i tańsza integracja – BizTalk wraz z bogatym pakietem adapterów pozwala łatwo zintegrować aplikacje zewnętrzne z systemem SAP oraz umożliwia ich komunikację w czasie rzeczywistym. Integrację można przeprowadzić w bardzo krótkim czasie oraz przy zdecydowanie niższych kosztach niż ma to miejsce w przypadku SAP PI. Dotyczy to kosztów licencji, wdrożenia, serwisowania i rozwoju procesu integracji.
  • Uproszczenie operacji – dostęp do systemu ERP dla użytkowników często wymaga wielu godzin nauki i może być kosztowny. BizTalk pomaga udostępnić dane zawarte w systemie ERP przez opublikowanie ich jako usługę webową. Dzięki temu użytkownicy mają dostęp do danych przez znane sobie narzędzia, np. Sharepoint Server.
  • Elastyczność w przyszłości – integracja systemu SAP z aplikacjami zewnętrznymi przy pomocy BizTalk Server zapewnia organizacji pełną elastyczność w przyszłości. Może ona łatwo integrować swoje systemy z aplikacjami partnerów zewnętrznych, a także aplikacjami od innych producentów niż SAP w swojej własnej organizacji.

Łatwą integrację aplikacji z systemem SAP i ułatwienie dostępu do danych umożliwia Microsoft BizTalk Adapter 3.0 for mySAP Business Suite. Adapter ten pozwala na wymianę komunikatów IDOC, BAPI oraz RFC/TRFC z systemem SAP.

Konsultanci Fild.NET posiadają bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu projektów integrujących aplikacje z systemem SAP, a także w udostępnianiu danych z systemu SAP w oparciu o platformę BizTalk Server.