Integracja BizTalk Server z systemami ERP | Fild.NET

Integracja BizTalk Server z systemami ERP

Microsoft BizTalk Server jest produktem realizującym integrację aplikacji przy pomocy wymiany komunikatów. Wiadomości zawierają dane ułożone w struktury i są przekazywane różnymi protokołami. BizTalk Server umożliwia prostą integrację wielu popularnych systemów ERP (ang. enterprise resource planning), dzięki gotowemu zestawowi adapterów lub przez wykorzystanie usług udostępnianych przez integrowane aplikacje. Te systemy to m.in.:

  • Microsoft Dynamics AX/NAV ERP,
  • JD Edwards – należy zwrócić szczególną uwagę na usługi Business Services Server udostępniane przez JD Edwards, które pozwalają na szybką integrację z BizTalk Server.
  • SAP,
  • MFG/PRO

Konsultanci Fild.NET posiadają duże doświadczenie w integracji różnych systemów ERP trzema sposobami:

  • przy użyciu dedykowanych adapterów,
  • przy użyciu usług udostępnianych przez integrowane systemy,
  • wykorzystując dostępne SDK do napisania własnych adapterów.