Integracja aplikacji - podstawy | Fild.NET

Integracja aplikacji – podstawy

Integracja systemów informatycznych w firmie (EAI – Enterprise Application Integration)  polega na ich zespoleniu w taki sposób, aby stanowiły one jeden spójny zestaw procesów biznesowych. Oznacza to, że aplikacje korzystając nawzajem ze swoich danych mogą automatyzować różne procesy biznesowe, które do tej pory były rozproszone w ramach organizacji.

  • Rozwiązanie integracyjne jest podzielone na trzy warstwy: szyna (ESB – Enterprise Service Bus), zarządca procesów (Process Orchestrator), aplikacje składowe (Core Components).
  • Aplikacje do wymieniania ze sobą danych korzystają z szyny i nigdy nie komunikują się bezpośrednio z Zarządcą (Process Orchestrator).
  • Dane przechowywane są w modelach kanonicznych (CDM – Canonical Data Model), które zawierają wszystkie informacje opisujące daną jednostkę w biznesie.
  • Wymagania użytkownika przekładane są na konkretne usługi (SOA – Service-Oriented Architecture) lub usługi internetowe (WS – Web Service).

 

Do prowadzenia projektów integracyjnych można wykorzystać różne narzędzia. Spośród nich, jednym z najlepszych jest Microsoft BizTalk Server.

POWRÓT