BizTalk – monitoring i utrzymanie | Fild.NET

BizTalk – monitoring i utrzymanie


Koszt zapobiegania błędom jest zawsze niższy niż koszt ich naprawy w przypadku awarii, dlatego też monitorowanie aplikacji BizTalk Server powinno być celowym i zaplanowanym działaniem. Umożliwia ono łatwe zapobiegnięcie ewentualnym problemom, jakie mogą się pojawić podczas użytkowania BizTalka w organizacji

Monitorowanie może być automatycznym lub manualnym procesem, który jest wspomagany przez takie narzędzia, jak np. BizTalk Server Administration Console. Przy jego pomocy możemy monitorować następujące obszary działania Biztalka:

  • monitorowanie dostępności,
  • monitorowanie poprawności,
  • monitorowanie wydajności.

Podczas okresowych wizyt serwisowych przeprowadzana jest analiza stanu środowiska produkcyjnego. Zbieranie i analiza danych diagnostycznych jest wspomagana przez dedykowane narzędzia: MsgBoxViewer oraz PAL.

Konsultanci Fild.NET posiadają duże doświadczenie w utrzymywaniu i wspieraniu aplikacji BizTalk Server.

POWRÓT