BizTalk – jak realizujemy projekty integracyjne | Fild.NET

BizTalk – jak realizujemy projekty integracyjne

Wszystkie projekty integracyjne z wykorzystaniem BizTalk Server realizujemy z oparciu o ten sam powtarzalny proces, na który składają się opisane poniżej czynności.

Działania przed podpisaniem umowy

Na etapie przed podpisaniem umowy o współpracy, dochodzi z reguły do kilku osobistych spotkań, podczas których konsultant Fild.NET poznaje problem klienta i proponuje jego rozwiązanie przy użyciu BizTalk Server. Kiedy w wyniku rozmów zostaje w końcu osiągnięte porozumienie – zarówno co do proponowanego rozwiązania, jak i spraw biznesowych (np. realizacja projektu w rozliczeniu za godzinę lub za efekt końcowy) – działania następnie przebiegają dwutorowo. Senior developer z Fild.NET, odpowiedzialny za sprawy techniczne, ustala ze swoim odpowiednikiem po stronie klienta wszelkie techniczne szczegóły związane z planowanym projektem, jak m.in. określenie komunikacji przez sieć VPN klienta lub Fild.NET, określenie narzędzia do wideokonferencji (np. Microsoft Lync lub Skype), określenie narzędzia do wymiany materiałów (np. SharePoint). Z kolei konsultant ds. sprzedaży po stronie Fild.NET wraz z prawnikiem zajmuje się przygotowaniem i doprowadzeniem do akceptacji umowy. Do momentu podpisania umowy większość komunikacji pomiędzy klientem i Fild.NET odbywa się już w sposób zdalny (telefonicznie, mailowo lub przy pomocy wideokonferencji).

Stworzenie specyfikacji interfejsów

Podstawą do rozpoczęcia projektu jest przygotowanie listy interfejsów do stworzenia, a także ich szczegółowej specyfikacji. Dokument zawierający listę interfejsów definiuje: nazwę interfejsów, a także pomiędzy jakimi systemami ma nastąpić wymiana danych przy pomocy BizTalk Server. Z kolei dokument zawierający szczegółową specyfikację interfejsu opisuje co należy zrobić, aby umożliwić przepływ danych z jednego systemu do drugiego. Dokument w szczególności definiuje takie aspekty, jak: generalny kontekst (w tym diagramy procesu przepływu danych), zakres funkcjonalny i techniczny interfejsu, mapowanie i walidacja pól, obsługa błędów, rodzaj pracy programistycznej (nowa lub modyfikacja), zasady planowania i zależności, plan konfiguracji i testów, oszacowanie czasu na realizację każdego z zadań potrzebnych do stworzenia interfejsu.

Na tym etapie następuje także klasyfikacja skali trudności związanej ze stworzeniem interfejsów i na tej podstawie ich podział na: łatwe, średnie i trudne. Podstawą do przypisania interfejsów do danej kategorii jest przede wszystkim liczba mapowań, jakie należy stworzyć dla interfejsu. Z reguły ok. 70 proc. wszystkich interfejsów do wykonania podczas projektu zostaje zaklasyfikowanych jako łatwe, 20 proc. jako średnie, a 10 proc. – jak trudne.

Zarówno lista wszystkich interfejsów, jak i szczegółowa specyfikacja pierwszego z nich jest przygotowywana wspólnie przez senior developera z Fild.NET oraz jego odpowiednika po stronie klienta. Podczas tego procesu przedstawiciel klienta uczy się, w jaki sposób należy przygotować specyfikację kolejnych interfejsów, a potem przygotowuje je sam. Senior developer z Fild.NET jest do dyspozycji klienta także później w przypadku ewentualnych problemów ze wyspecyfikowaniem kolejnych interfejsów. Poza tym każda już przygotowana przez klienta specyfikacja jest na końcu weryfikowana przez Fild.NET. Dopiero po potwierdzeniu zrozumienia wszystkich zawartych tam informacji, interfejs przechodzi do fazy programowania.

Programowanie i testy interfejsów

Proces programowania interfejsu rozpoczyna się od razu po przygotowaniu i weryfikacji pierwszej specyfikacji. W tym czasie klient pracuje nad kolejnymi specyfikacjami, co zajmuje ok. 1-3 dni. Po weryfikacji takiej specyfikacji trafia ona do programistów. Stworzenie prostego interfejsu zajmuje ok. 1 tygodnia, średniego – ok. 1 miesiąca, trudnego – ok 1,5-2 miesiące. W zależności od wymogów klienta dot. czasu zakończenia projektu, nad realizacją interfejsów może pracować od kilku od kilkunastu programistów Fild.NET.

Praca programistyczna jest wykonywana na serwerach klienta, podobnie jak ich testowanie. Po stworzeniu działającego prototypu interfejsu i jego przetestowaniu, jest on przenoszony do środowiska produkcyjnego.

W tym czasie do zespołu programistycznego Fild.NET przez cały czas trafiają kolejne specyfikacje interfejsów, które są następnie programowane, testowane i przenoszone na produkcję. Takie iteracyjne podejście do realizacji projektu umożliwia zobaczenie jego efektów bardzo szybko.

Stworzenie dokumentacji

Po przeniesieniu interfejsów na produkcję jest tworzona dokumentacja techniczna dot. tego interfejsu. Dokumentacja ta, na życzenie klienta, może także zawierać instrukcje dla administratora dot. serwisowania działania platformy BizTalk Server wdrożonej w firmie.

Po zakończeniu projektu, zostaje przygotowana i podpisana umowa serwisowa, o ile klient wyraził taką potrzebę na wcześniejszych etapach projektu. Umowa serwisowa gwarantuje klientowi oczekiwany przez niego zakres pomocy podczas użytkowania przygotowanego rozwiązania.

Przy realizowaniu usług serwisowych korzystamy z systemu Kanban, który oferuje specjalne funkcje w tym obszarze. Wykorzystywane są także takie narzędzia, jak SharePoint (do wymiany materiałów) oraz Microsoft Lync lub Skype (do wideokomunikacji). Wszystkie te narzędzia mogą zostać dostosowane do wymagań klienta.

POWRÓT