BizTalk - integracja z MFG/PRO | Fild.NET

BizTalk – integracja z MFG/PRO

Uważasz, że twój system MFG/PRO jest niewydolny, a wprowadzanie kolejnych modyfikacji zbyt kosztowne i czasochłonne? Witaj w klubie! MFG/PRO był bardzo popularnym systemem klasy ERP w Polsce jeszcze ok. 10 lat temu. Jego piętą achillesową była jednak zawsze zdolność do integracji z innymi systemami IT. Z tego powodu wprowadzenie nawet najdrobniejszej zmiany w procesie biznesowym czy innym systemie IT w firmie wiąże się z koniecznością modyfikowania MFG/PRO. Dobrym rozwiązaniem nie jest też aktualizacja do najnowszej wersji QAD Enterprise Applications – jeśli wprowadzałeś liczne modyfikacje w MFG/PRO, to upgrade w zasadzie oznacza całkowicie nowe wdrożenie. Tańszym i prostszym sposobem rozwiązania problemu jest oparcie procesu integracji na BizTalk Server i zastąpienie wybranych obszarów MFG/PRO systemami dziedzinowymi.

  • Szybkie rozwiązanie bieżących problemów – decydując się na wdrożenie wyspecjalizowanych systemów dziedzinowych i ich zintegrowanie z MFG/PRO przy pomocy BizTalk Server możesz szybko rozwiązać bieżące problemy w wybranych obszarach. W ten sposób odzyskasz zdolność do dalszej automatyzacji procesów biznesowych i szybkiego wprowadzania zmian.
  • Łatwa i efektywna kosztowo integracja – BizTalk Server jest najbardziej efektywną kosztowo komercyjną platformą integracyjną na rynku. Wielką zaletą BizTalk Server jest też łatwość, z jaką można tę platformę wdrożyć w organizacji. Również koszt wdrożenia wybranych systemów dziedzinowych jest nieporównywalnie niższy z kosztami wdrożenia nowego systemu ERP.
  • Elastyczność – oparcie rozwiązania o systemy dziedzinowe i BizTalk Server oznacza często bardziej rozbudowaną funkcjonalność w wybranym obszarze niż w rozwiązaniu ERP, a także łatwość integrowania własnych systemów IT z aplikacjami partnerów zewnętrznych. Jednocześnie zachowujesz możliwość migracji do nowego systemu ERP, jeśli tylko pojawi się taka potrzeba w przyszłości.

Konsultanci Fild.NET mają duże doświadczenie w prowadzeniu projektów integrujących wyspecjalizowane systemy dziedzinowe z systemem MFG/PRO.