Fild.NET | Współpraca jako podwykonawca

Współpraca jako podwykonawca

Do grona klientów Fild.NET zaliczają się firmy informatyczne i konsultingowe, które często zatrudniają nas jako podwykonawcę w realizowanych przez siebie projektach. Współpraca z takimi klientami może przebiegać w 3 poniżej opisanych modelach.

1)Samodzielna realizacja części projektu przez Fild.NET

  • W takim wypadku Fild.NET samodzielnie realizuje projekt i zarządza nim w zakresie zleconym przez klienta. Z klientem końcowym z reguły nie mamy żadnego kontaktu albo też występujemy jako pracownicy naszego klienta.

2) Outsourcing pracowników

  • Nasi klienci mają możliwość wynajęcia od Fild.NET pracowników z potrzebnymi im kwalifikacjami. W takim przypadku Fild.NET zarządza tymi pracownikami jedynie w sprawach finansowo-socjalnych. Wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem wynajętych ludzi w projekcie są po stronie klienta.
  • Praktykowana przez nas forma współpracy w tym modelu zakłada okresowy pobyt naszych pracowników w siedzibie klienta (przez ok. 1-2 tygodnie). W tym czasie wynajęci programiści poznają się z zespołem projektowym, a także wdrażają się w szczegóły projektu. Po pobycie w siedzibie klienta dalsza współpraca odbywa się w sposób zdalny, co jet przeplatane okresowymi wizytami u klienta, stosownie do potrzeb

3) Pomoc w zapewnieniu wsparcia technicznego

  • Specyficznym rodzajem współpracy jako podwykonawca jest realizowanie zadań związanych z zapewnieniem wsparcia technicznego dla klientów naszego zleceniodawcy.
  • Tego typu współpraca rozpoczyna się od osobistego spotkania – jeszcze na etapie przed podpisaniem umowy. Podczas spotkania jesteśmy wstępnie wdrażani w sposób działania systemu, który ma zostać objęty przez nas wsparciem technicznym. Określone zostaje także zadanie wstępne i okres próbny współpracy (np. 1-1,5 miesiąca), co ma umożliwić naszemu zleceniodawcy poznanie standardu usług Fild.NET.
  • W pierwszym tygodniu współpracy wszystkie zadania są wykonywane zdalnie, ale też wspólnie z klientem – na współdzielonym ekranie. Od 2 tygodnia wystarcza już 1 godzina konsultacji dziennie, aby omówić ewentualne problemy, jakie pojawiły się w ciągu dnia.
  • Po okresie próbnym jesteśmy w pełni gotowi, aby przejąć świadczenie usług wsparcia technicznego dla interesującego klienta systemu – występując przed klientem końcowym albo jako zewnętrzna firma, albo jako pracownicy naszego zleceniodawcy.
  • Jeśli klient jest także przekonany o naszej zdolności do przejęcia zadań w zakresie wsparcia technicznego, dochodzi do sformalizowania współpracy.
  • Potem obsługa jest realizowana w modelu multishoringowym. Jeśli jest konieczne osobiste spotkanie z klientem końcowym, pojawiają się u niego pracownicy supportu naszego zleceniodawcy. W innych przypadkach obsługa jest realizowana zdalnie przez Fild.NET.

POWRÓT