Kiedy pojawi się problem | Fild.NET

Kiedy pojawi się problem

Jako że jesteśmy tylko ludźmi, zdarza się nam popełniać błędy w trakcie trwania współpracy z naszymi klientami. Oczywiście cały czas dążymy do perfekcji i eliminowania niepożądanych zdarzeń, ale przy dużych i złożonych projektach czasem może się zdarzyć się, że ktoś z naszego zespołu popełni jakiś błąd. Czego nasi klienci mogą się spodziewać po nas w takiej sytuacji?

  • Nigdy nie będziemy starali się ukryć problemu. Zostanie on zakomunikowany w sposób otwarty.
  • Towarzyszyć temu będzie plan naprawczy, którego celem będzie minimalizacja szkód i wyeliminowanie możliwości pojawienia się podobnego błędu w przyszłości.
  • Przedstawiony plan naprawczy zostanie wdrożony w życie, co doprowadzi do usunięcia problemu. Wykorzystywane procesy i rozwiązania zostaną zoptymalizowane, tak aby podobny problem nie pojawił się w przyszłości.

Wierzymy, że otwarta komunikacja i proaktywne reagowanie na pojawiające się problemy to sposób na poradzenie sobie z każdą trudnością w trakcie współpracy. Sprzyja to też budowaniu długofalowych relacji opartych na wzajemnym zaufaniu i partnerstwie, co jest dla strategicznym celem w odniesieniu do każdego naszego klienta.