Fild.NET | Co możemy zrobić zdalnie, a co u klienta

Co możemy zrobić zdalnie, a co u klienta

Działania przed podpisaniem umowy i rozpoczęciem projektu

  • Na tym etapie niezbędne jest osobiste spotkanie pomiędzy kierownikiem projektu Fild.NET oraz przedstawicielem klienta. Tego typu spotkanie umożliwia poznanie się osób biorących udział w projekcie, albo przynajmniej kierujących nim po obu stronach. Bardzo ułatwia to późniejszą pracę, a także ewentualne rozwiązywanie problemów, które mogą się pojawić w trakcie projektu.

Realizacja projektu

Projekty realizowane przez Fild.NET możemy podzielić na 2 poniżej opisane kategorie.

1) Projekty wymagające komunikacji przede wszystkim z pracownikami działu IT klienta (związane np. z wdrożeniem BizTalk Server czy SQL Server)

  • W realizacji tego typu projektów nie są konieczne osobiste spotkania. Cała komunikacja może odbywać się w sposób zdalny – mailowo lub z wykorzystaniem narzędzi wideokonferencyjnych. Prace zdalne obejmują: uszczegółowienie zakresu projektu, określenie środowiska developerskiego (klienta lub Fild.NET), prace programistyczne, testowe, instalacyjne i szkoleniowe.
  • Współpraca zdalna jest w zupełności wystarczająca, jako że większość omawianych spraw to kwestie techniczne. Nie ma znaczenia, czy rozmówcy widzą się osobiście czy też porozumiewają się na odległość. Komunikację ułatwia także duża biegłość po obu stronach w posługiwaniu się narzędziami wideokonferencyjnymi, charakterystyczna dla pracowników działów IT.
  • Brak konieczności osobistych spotkań wiąże się też ze sposobem realizowania projektów przez Fild.NET. Zawsze staramy się je realizować etapami. Oznacza to, że dzielimy projekt na dające się wyodrębnić moduły. Po stworzeniu i przetestowaniu poszczególnych modułów, są one od razu uruchamiane produkcyjnie. W ten sposób klient może zweryfikować na już działającym kawałku całości, czy projekt przebiega zgodnie z jego oczekiwaniami.
  • Może się zdarzyć, że podczas projektu pojawią się niespodziewane problemy, które najlepiej omówić podczas osobistego spotkania. Nasza praktyka pokazuje, że są to jednak sytuacje rzadkie.

2) Projekty wymagające komunikacji z pracownikami innych niż IT działów klienta (związane z wdrożeniami np. SharePoint Server czy Dynamic CRM)

  • W tego typu projektach są konieczne spotkania osobiste, co wiąże się z zaangażowaniem większej liczby pracowników klienta z różnych działów, którzy często mają przeciwstawne opinie i do tego nie są przyzwyczajeni do posługiwania się narzędziami do wideokonferencji.
  • Z reguły w toku projektu zawsze organizujemy przynajmniej jedną prezentację dla klienta/ zleceniodawcy, która służy pokazaniu tego, co zostało do tej pory zrealizowane, tak aby upewnić się, że idziemy w dobrym kierunku.
  • Jeśli jednak pojawia się konieczność częstych osobistych spotkań, są one realizowane stosownie do potrzeb.

Serwisowanie

  • Specyfiką projektów realizowanych przez Fild.NET jest podejście modułowe. Oznacza to, że temat serwisowania pojawia się na stosunkowo wczesnym etapie projektu – po produkcyjnym uruchomieniu jakiejś jego zamkniętej części. Dlatego też już wtedy są ustalane szczegóły dotyczące supportu, jak np. czas reakcji i poziom wsparcia. Jeśli wsparcie to ma być udzielane w godzinach roboczych, to obowiązki te na czas trwania projektu przejmuje zespół projektowy Fild.NET. W przypadku wsparcia 24/7 konieczne są dodatkowe porozumienia w kwestiach finansowych. Odbywa się to wszystko w sposób zdalny, a klient już na etapie realizacji projektu ma możliwość dokładnego przetestowania poziomu wsparcia udzielanego przez Fild.NET.
  • Po zakończeniu projektu i przekazaniu stosowanej dokumentacji z reguły dochodzi do podpisania oficjalnej umowy na wsparcie techniczne przez Fild.NET dla stworzonego rozwiązania. Towarzyszy temu z reguły osobiste spotkanie, które jest jednocześnie okazją do podsumowania projektu

POWRÓT