Fild.NET wdraża BizTalk Server 2006 w Wyborowa SA -

Fild.NET wdraża BizTalk Server 2006 w Wyborowa SA

Nowe rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi, Microsoft BizTalk Server 2006, zostało wdrożone u producenta napojów alkoholowych Wyborowa SA. Projekt integracyjny oparty o SQL Server 2005, SharePoint Portal Server 2003 oraz InfoPath 2003, a także Windows Workflow Foundation przeprowadził Certyfikowany Partner Microsoft, firma Fild.NET. Zakończony został pierwszy etap integracji Helpdesku z SharePoint Portal Server, a projekt zakończono w lipcu 2006 roku.

Czytaj więcej