Fild.NET przenosi PZJ na platformę Windows Azure

Polskie jeździectwo w chmurze Microsoft

Fild.NET – specjalizujący się w rozwiązaniach dla biznesu opartych o technologie Microsoft – zbuduje kompleksowe rozwiązanie, które zautomatyzuje pracę Polskiego Związku Jeździeckiego (PZJ). Nowy system informatyczny zostanie oparty na platformie Windows Azure, z wykorzystaniem aplikacji SharePoint Online.

PZJ do tej pory wykorzystywał kilka różnych aplikacji do zarządzania organizacją, w tym m.in. do rejestracji koni, hodowców, sędziów i zawodów jeździeckich. Aplikacje te nie zapewniały jednak pełnej synchronizacji i wymiany danych, a koszt ich dostosowania do wymagań PZJ byłby znacznie wyższy niż zbudowanie nowego rozwiązania. Z tego powodu zarząd PZJ zdecydował się na stworzenie dedykowanego systemu od nowa.

„Nasz wybór padł na firmę Fild.NET, która złożyła nam najkorzystniejszą ofertę. Połączyła ona w sobie atrakcyjną cenę, wysokie kompetencje i doświadczenie zespołu realizującego projekt, a także nowoczesną architekturę zaproponowanego nam rozwiązania. Umieszczenie systemu w chmurze bardzo ograniczy koszty inwestycji, a także zapewni nam stosunkowo niskie koszty jego utrzymania oraz dalszego rozwoju. Jako że jesteśmy organizacją społeczną i musimy dbać o finanse, zdecydowaliśmy się właśnie na tą opcję” – powiedział Łukasz Abgarowicz, Prezes Zarządu Polskiego Związku Jeździeckiego.

W pierwszym etapie projektu zostanie zrealizowany moduł pozwalający gromadzić dane dotyczące osób, instytucji, koni oraz rozegranych zawodów. Następnie zostanie stworzony system do generowania raportów dotyczących koni, zawodników, wyników zawodów itp. Stworzony system będzie działał na platformie Windows Azure, z wykorzystaniem bazy danych Azure SQL. W kolejnym etapie projektu zostaną uruchomione aplikacje do obsługi procesów kancelaryjnych. Powstaną one na bazie już istniejących aplikacji Fild.NET, dostępnych w sklepie SharePoint Online, jak: Kancelaria – będąca połączeniem cyfrowego archiwum oraz rejestru dokumentów przychodzących, TimeOFF – do obsługi wniosków urlopowych, czy Auctions – do obsługi sprzedaży środków trwałych pracownikom.

„Rozwiązanie jest tworzone zgodnie z metodyką Scrum, która zakłada dostarczanie działających części systemu co kilka tygodni. Zapewnia to pełną kontrolę nad procesem rozwoju oprogramowania, a także daje możliwość nadawania priorytetów poszczególnym funkcjom. Dzięki temu zagwarantowane jest dobre dostosowanie możliwości systemu do potrzeb użytkowników. Realizacja tego projektu metodą Scrum nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie zarządu PZJ. Jego rola nie ograniczyła się do podjęcia decyzji o wyborze dostawcy rozwiązania, ale też bardzo aktywnie współuczestniczy on w pracach nad określeniem merytorycznej zawartości poszczególnych modułów, za co chciałem podziękować” – powiedział Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET.

Rozpoczęcie projektu zostało poprzedzone analizą systemu informatycznego wykorzystywanego w siedzibie Polskiego Związku Jeździeckiego, a także wypracowaniem koncepcji nowego rozwiązania.

Polski Związek Jeździecki to organizacja zrzeszająca zawodników, trenerów, sędziów i działaczy, jak również lekarzy weterynarii związanych z jeździectwem. PZJ jest obecnie jedyną polską oficjalną organizacją jeździecką uznawaną przez PKOL i MKOL, należącą jednocześnie do organizacji FEI – Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej. Związek obejmuje zakresem działania wszystkie formy uprawiania jeździectwa, w tym profesjonalną i amatorską. Opiekuje się 7 dyscyplinami jeździeckimi uprawianymi wyczynowo, amatorsko, profesjonalnie i rekreacyjnie. Aktualnie w Polskim Związku Jeździeckim zarejestrowanych jest ponad 1700 jeźdźców oraz ponad 3350 koni, startujących we wszystkich dyscyplinach jeździeckich i zrzeszonych w 327 klubach i sekcjach, należących do 16 Wojewódzkich Związków Jeździeckich. Dodatkowe informacje: http://www.pzj.pl.

Fild.NET Sp. z o.o. to integrator rozwiązań Microsoft, którego kompetencje potwierdzają certyfikaty partnera Microsoft w obszarach: „Business Process and Integrations Solutions”, „Information Worker Solutions”, „Data Managment Solutions”. Spółka została też zaliczona do grona „Microsoft Managed Partner” – grupy firm, które zdaniem Microsoft mają największy potencjał rynkowy. Fild.NET zawsze stara się optymalnie wykorzystać już wdrożone programy Microsoft, integrując je z bardziej zaawansowanymi rozwiązaniami tej firmy. Jest to podejście gwarantujące najbardziej efektywny kosztowo sposób rozwiązania większości problemów poszczególnych działów firmy lub całych organizacji. Do klientów Fild.NET zaliczają się takie firmy, jak m.in.: Allianz Polska, BNP Paribas, ING Bank Śląski, PZU, Skandia, Inter Cars, czy Pernord Ricard.