Fild.NET: wdrożenie BizTalk Server w TIM SA

Fild.NET: wdrożenie BizTalk Server w TIM SA

Fild.NET wdrożył Microsoft BizTalk Server 2010 w TIM SA,  jednej z wiodących firm na rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych w Polsce.

Wdrożenie MS BizTalk w TIM SA miało na celu umożliwienie stopniowego uruchamiania w tej firmie  wyspecjalizowanych systemów dziedzinowych: WMS (Warehouse Management System), CRM (Customer Relations Management) i MDM (Master Data Management). Systemy te mają zastąpić w wybranych obszarach wykorzystywany przez TIM SA od 2001 roku system ERP – MFG/PRO.

„Nasz system ERP był wielokrotnie modyfikowany od momentu wdrożenia, tak aby umożliwić nam sprawne działanie na coraz większą skalę. Jednak wraz z rozwojem firmy – pojawianiem się nowych obszarów działania, kanałów sprzedaży, wymagań odnośnie obsługi klienta, dostępu do informacji i automatyzacji procesów – dalsza modyfikacja systemu stawała się coraz bardziej kosztowna i czasochłonna. Początkowo rozważaliśmy ugrade lub zastąpienie go innym systemem ERP, jednak po dokładnej analizie doszliśmy do wniosku, że lepszym rozwiązaniem będzie wdrożenie systemów dziedzinowych i ich zintegrowanie z dotychczasowym ERP przy pomocy narzędzi klasy ESB. Takie podejście nie tylko było najbardziej efektywne kosztowo, ale także zapewnia większą elastyczność oraz możliwość stopniowego wdrażania nowych aplikacji” – mówi Tomasz Nowowiejski, Dyrektor Pionu IT w TIM SA.

TIM zdecydował się wdrożyć platformę BizTalk przy pomocy Fild.NET, który został rekomendowany do realizacji tego projektu przez Microsoft. W pierwszym etapie projektu konsultanci Fild.NET przygotowali 25 usług (WebService), które umożliwiły integrację systemów dziedzinowych z ERP. Stworzone usługi skatalogowano w rejestrze UDDI. Struktury danych – wymienianych pomiędzy ERP i systemami dziedzinowymi – zapisano w schemacie kanonicznym w standardzie OAGIS 9.4.1. Umożliwiło to określenie wspólnego dla wszystkich systemów formatu wymiany danych, co było niezbędne do sprawnego przeprowadzenia procesu integracyjnego. W drugim etapie projektu nastąpiła integracja ERP z systemem WMS.

„Działanie nowego rozwiązania w największym uproszczeniu polega na tym, że BizTalk udostępnia systemom dziedzinowym dane z systemu MFG/PRO w formie usługi. Działa to również w drugą stronę – za pośrednictwem BizTalk Server dane z systemów dziedzinowych są przekazywane do MFG/PRO. Dzięki temu możliwe jest wykorzystywanie rozbudowanych funkcjonalności nowych aplikacji bez skomplikowanych i kosztownych modyfikacji systemu ERP, ograniczając jego rolę do systemu rejestrującego dane transakcyjne” – tłumaczy Andrzej Biesiekirski, Prezes Zarządu Fild.NET Sp. z o.o.

Nowemu rozwiązaniu zapewniono wysoką dostępność dzięki zainstalowaniu go w środowisku VMware. Na uwagę zasługują także wdrożone standardy obsługi błędów i monitorowania działania BizTalk Server, które zapewniło wykorzystanie narzędzia ESB Management Portal, stanowiącego część BizTalk ESB ToolKit.

Fild.NET zrealizował projekt w modelu nearshoringowym. Oznacza to, że konsultanci Fild.NET pojawiali się osobiście w siedzibie TIM SA jedynie wtedy, kiedy naprawdę była taka potrzeba. Reszta prac została wykonana zdalnie, w większości w białostockim centrum programistycznym Fild.NET, z wykorzystaniem  narzędzi do zarządzania projektem, wideokomunikacji i wymiany materiałów. W modelu nearshoringowym jest także realizowana podpisana pomiędzy firmami umowa serwisowa, a także mają być realizowane przyszłe zlecenia.

TIM SA  to jedna z wiodących firm na polskim rynku dystrybucji artykułów elektrotechnicznych, którego akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 1998 roku. Sieć dystrybucyjną firmy tworzy potężne centrum logistyczne o powierzchni 30 tys. mkw., ulokowane w Siechnicach,  a także 30 rozsianych w całym kraju hurtowni, dzięki którym TIM zapewnia dostawę towarów magazynowych w ciągu 24 h na terenie całego kraju. Liczba artykułów elektrotechnicznych w ofercie TIM SA liczy kilkadziesiąt tysięcy, z czego kilkanaście tysięcy stanowią stałe pozycje magazynowe. Dodatkowe informacje: http://www.tim.pl.