Fild.NET: nowe aplikacje dla SharePoint Online -

Fild.NET: nowe aplikacje dla SharePoint Online

Fild.NET udostępnił w sklepie Office 365 Marketplace trzy nowe aplikacje dla SharePoint Online: RateMe PRO, Question Box oraz Auctions. W opracowaniu są już kolejne aplikacje.

RateMe PRO służy do oceny pracowników według różnych kompetencji. Dzięki tej aplikacji dział HR może łatwo zaplanować i przeprowadzić ocenę okresową pracowników. Najważniejsze funkcje to: możliwość tworzenia arkuszy oceny okresowej na podstawie bazy kompetencji, możliwość uzupełniania arkuszy przez pracowników i osoby oceniające, grupowanie ocen według działów, stanowisk itp., tworzenie prezentacji wyników ocen okresowych.

QuestionBox to aplikacja umożliwiająca zadawanie anonimowych zapytań – np. do prezesa firmy, osób odpowiedzialnych za jej działy lub ekspertów. Odpowiedzi mogą być udostępniane wszystkim pracownikom jako publiczne (FAQ) lub też zwracane bezpośrednio tylko do osoby zadającej pytanie.

Auctions to program przeznaczony do obsługi sprzedaży pracownikom środków trwałych, które są już firmie niepotrzebne. Produkty są wystawiane na wewnętrznej aukcji, gdzie pracownicy mogą je licytować.

W sklepie z aplikacjami Fild.NET udostępnia obecnie cztery aplikacje. Najwcześniej udostępnioną jest Time Off, która usprawnia proces składania i rozpatrywania wniosków urlopowych w firmie. Oprogramowanie jest oferowane w wersji Lite dla małych firm oraz PRO dla większych organizacji i dostępne w sześciu wersjach językowych.

Obecnie trwają prace nad stworzeniem kolejnych aplikacji. Najbliższe realizacji są dwie z nich: Kancelaria elektroniczna – będąca połączeniem cyfrowego archiwum oraz rejestru dokumentów przychodzących, oraz HelpDesk – służącą do zgłaszania problemów.

Przeczytaj też wywiad ComputerWorld Polska z Andrzejem Biesiekirskim, Prezesem Zarządu Fild.NET Sp. z o.o., na temat naszych aplikacji dla SharePoint Online.

Dowiedz się więcej na temat platformy SharePoint Server.