Fild.NET nagrodzony Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej -

Fild.NET nagrodzony Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej

Wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland (D&B) nagrodziła Fild.NET srebrnym Certyfikatem Wiarygodności Biznesowej za 2010 rok.

Wyróżnienie certyfikatem świadczy o tym, że Fild.NET ma dobrą kondycję finansową, a ryzyko transakcji z firmą jest mniejsze od przeciętnego na rynku. Certyfikat potwierdza także, że Fild.NET systematycznie realizuje swoje zobowiązania finansowe (zobacz certyfikat).

D&B to czołowa wywiadownia gospodarcza. Już od ponad 170 lat dostarcza usługi i wiedzę niezbędne do podejmowania pewnych i bezpiecznych decyzji biznesowych. Rozwiązania D&B w zakresie zarządzania ryzykiem wykorzystywane są w celu zwiększania rentowności oraz minimalizowania ryzyka w obrocie gospodarczym. Rozwiązania D&B w zakresie sprzedaży i marketingu umożliwiają zwiększanie przychodów poprzez wyszukiwanie potencjalnych partnerów handlowych i nawiązywanie współpracy z nowymi kontrahentami. Więcej informacji na temat D&B można znaleźć pod adresem: http://www.dnb.com.pl.